DüştümYola Kültür Yolculukları

DüştümYola Kültür Yolculuklar

DüştümYola Kültür Yolculukları: Dtm Yola Kltr Yolculuklar bir projeyle mzik projesi olduu kadar bir eitim projesidir. Sanata hizmet ettii kadar bireylerin aydnlanmasn ve yaamlarnn zenginletirilmesini hedef alan, byk ve somut bir sanat alannn derinliklerine yolculuktur. Var msnz byle bir yolculua?

You Might Also Like:

%d bloggers like this: